Informácie

V tejto sekcii zverejňujeme povinné informácie podľa ZPS,
informácie pred uzatvorením rámcovej zmluvy a vzory zmluvných dokumentov.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v sobotu 29. 1. 2022 od 9:00 do 22:00 hod. dôjde k technickej odstávke internetového bankovníctva Ronda Finance.
V tomto termíne nebude internetové bankovníctvo dostupné.